Подобные работы

Основы отраслевого менеджмента

echo "Реферат В данной курсовой работе дается краткая характеристика нефтяной промышленности как части топливно-энергетического комплекса и характеристика Ивановской области как субъекта федерации. К

Разработка бизнес-плана

echo "Необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым уменьшив риск в достижении поставленных целей. Таким образом, разработка стратегии

Как сформировать эффективную рабочую группу?

echo "Однако если двое или более людей проводят достаточно много времени в непосредственной близости друг к другу, они постепенно начинают психологически осознавать и существование друг друга. Время,

Структура личного дохода работника предприятия

echo "Главный вопрос в решении этой проблемы - вопрос оценки самого труда руководителей и его результатов. Существуют различные точки зрения ответа на этот вопрос. Можно выделить две крайние. Одна гр

Технологические приемы деловой беседы

echo "Студент Иванов И. И. Специальность 0709 Группа ОП- 99 Алматы 2001 Содержание TOC o '1-3' Содержание ..............................................................................................

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров

echo "Важное значение решения этой проблемы имеет на уровне предприятия, положение которого в условиях рыночной экономики коренным способом изменилось. Становясь объектом товарно-денежных отношений,

Типы организаций, построение организации

echo "Данная тема – “Типы организаций, построение организации”, была выбрана для исследования не случайно, поскольку именно структура организации должна обеспечивать реализацию её стратегии, взаимодей

Закономерности и принципы управления

echo "Очевидно, что, прежде чем приступить к изучению социально-психологических аспектов управления и искусству воздействия на личность и коллектив, необходимо рассмотреть фундаментальные основы управ

Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Бізнес-план АТзт ПГХ "Хрещатик"

Резюме. стр.3. Юридичний статус підприємства. стр.4. Основні напрямки і цілі діяльності Атзт ПГХ «Хрещатик». стр.5-6. Історична довідка діяльності підприємства. а).Характеристика виробничих площ та існуючого обладнання. стр.7-9. Вид бізнесу Атзт ПГХ «Хрещатик». а). Опис продукції та перспективи її вдосконалення. стр.10-12. Ринки та характеристика конкурентного середовища. стр.13-16. План маркетингової діяльності Атзт ПГХ «Хрещатик». стр.17-18. План виробничої діяльності підприємства. стр.19-22. Організаційно-управлінський план підприємства. стр.23-25. Фінансовий план Атзт ПГХ «Хрещатик». стр.26-31. Оцінка та страхування ризику. стр.32-33. Список використаної літератури. стр.34. 1. Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ Хрещатик можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі маркетингових досліджень. (3, стр. 28-39)

Вид підприємництва Назва підприємства Адреса підприємства Телефон дирекції Засновник Керівники Ринок споживачів Конкуренти Площа необхідного приміщення Товарообіг Фінансування Периваги товарів та послуг, що пропонуються перед конкурентами Оцінка ризику проекту Підприємство громадського харчування Атзт ПГХ «Хрещатик» (ресторан «Візаві», бар «Візаві») м.

Черкаси, вул. О. Дашкевича, 29. 472263, 471164. Городиський В. І. Директор - Зрюкіна М. С. Зав. виробництвом - Кравченко Н. П. Головний бухгалтер - Галка В. І. Адміністратор - Потоцький О. О. За віком: від 18 років і старші; За рівнем доходів: від 400 грн. на місяць і вище; За фахом: бізнесмени, службовці, студенти. За потребами: послуги громадського харчування, зацікавленість в організації якісного відпочинку. Р-н «Перлина», р-н «Черкаси», бар «Дарина». 115 кв. м. 1997 р. - 936.91 тис. грн. 1998 р. - 1346.81 тис.грн. 1999 р. (за планом) - 1414.18 тис. грн. Акціонерний капітал - 105.0 тис. грн.; Виручка від реалізації; Банківські кредити.

Зручне розташування закладу (центр міста); більш широкий асортимени страв; високий рівень обслуговування; широкий спектр додаткових послуг; маркетингова діяльність спрямована на збільшення попиту. Відносно низький ризик вкладів капіталу у розвиток закладів.

2. Юридичний статус підприємства. В курсовій роботі використані данні АТзт ПГХ Хрещатик . Це підприємство входить до галузі громадського харчування. Форма власності на підприємстві колективна, тобто підприємства засноване на власності трудового колективу акціонерного товариства. АТзт ПГХ Хрещатик належить ресторан Візаві , кафе-бар Візаві та кондитерський цех. Вище вказані заклади розташовані за адресою: м.

Черкаси, вул. О. Дашкевича, 29. АТзт ПГХ Хрещатик було зареєстроване 11 вересня 1997 року. Свідоцтво видане виконкомом Соснівської районної Ради народних депутатів про те, що зроблено запис в журналі обліку реєстрації за номером 54411. Посадова особа органу державної реєстрації - заступник Голови виконкому Соснівської районної Ради народних депутатів Роженко В. О. АТзт ПГХ Хрещатик має такі банківські реквізити ОД УСБ 354013 55026990113200 ; ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Державному реєстрі платників податків та інших обов'язкових платежів - 45889611; телефон дирекції 472263. Адміністрація ресторану Візаві та кафе-бару Візаві представляє собою групу посадових осіб, яка являє собою частину трудового колективу, на чолі з директором Зрюкіною М. С. Адміністрація здійснює керівництво діяльністю колективу у відповідності зі своїми правами та забов'язаннями . Також вона діє від імені акціонерів та представляє їх інтереси, відповідає за прийняті рішення. Керівники АТ зт ПГХ Хрещатик та їх службові телефони: Директор Зрюкіна М. С. - тел. 472263; Завідуючий виробництвом Кравченко И. П. - тел. 471164; Головний бухгалтер Галка В. І. - тел. 471162; Адміністратор Потоцький О.О. - тел. 471100. 3. Основні напрямки та цілі діяльності підприємства.

Основною метою АТзт ПГХ Хрещатик є здійснення виробничо-торівельної діяльності, що передбачає одержання прибутку на вкладений капітал і задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів, сприяння прискоренню формування регіонального ринку підприємств громадського харчування. У листопаді 1997 року, по заявці АТзт ПГХ Хрещатик , маркетинговою фірмою Ринок - Черкаси було проведене дослідження потреб та інтересів цільових ринків, а також дослідження попиту споживачів на продукцію громадського харчування у районі діяльності ресторану Візаві та бару Візаві . За підсумками досліджень було зроблено висновки про те, що попит має свої особливості. А саме, в ранішні години попит майже дорівнює нулю; поки що ресторан задовільняє лише 41% реального попиту, а бар - лише 59%; якість продукції та послуг підприємства відповідає вимогам ринку. Для розширення діяльності бару та ресторану необхідно завойовувати, по-перше, ринок споживачів, що вже склався, по-друге, нові ринки. Ідеєю, за допомогою якої можна усунути диспропорцію попиту на продукцію ресторану та бару (тобто брак такого в ранішні години), стало запровадження системи пільг для певних категорій населення та системи знижок в той час, коли обідні зали найменш завантажені. При аналізі потреб цільових ринків маркетинговою фірмою було виявлено попит споживачів (при майже відсутній пропозиції в даному регіоні) на доставку продуктів харчування в офіси, установи, організації. Це, а також багато інших послуг планується запровадити в ресторані та барі (доставка обідів додому, обслуговування урочистих подій (весілля, ювілеї) на дому, проведення недільних дитячих свят за участю Черкаського лялькового театру, прийом замовлень на виготовлення кулінарних та кондитерських виробів, виклик таксі, бронювання столів та інше). Однак для забезпечення повної завантаженості ресторану та бару необхідне докласти ще багато зусиль: створити імідж, налагодити рекламу, розробити ще ширший асортимент фірмових страв тощо. Все це потребує додаткових фінансових ресурсів. Крім того, у процесі маркетингових досліджень виникла ідея організації виробництва і реалізації принципово нових харчових продуктів з радіопротекторною дією - біоелімінаторів, вітамаксів, зефіру на пектині, хліба з висівками. Згідно із визначеною метою предметом діяльності АТзт ПГХ Хрещатик є: розробка, виробництво та реалізація високоякісних (в тому числі і принципово нових) продуктів громадського харчування; розширення та реконструкція діючих закладів громадського харчування з метою збільшення випуску конкурентоспроможної продукції з наступною реалізацією її в регіоні функціонування підприємства; організація та забезпечення функціонування фірмової мережі стаціонарних об'єктів громадського харчування (ресторанів, кафе, кіосків, наметів тощо), що здійснюватимуть продаж готових продуктів харчування населенню в районі діяльності АТзт ПГХ Хрещатик ; створення фірмового стилю пересувних підприємств швидкого обслуговування населення регіону продукцією громадського харчування; проведення рекламної діяльності з метою формування та підвищення попиту на всі вищезгадані заходи. (1, стр. 18-19, 75-78) 4. Історична довідка діяльності підприємства. Як вже зазначалося вище, АТзт ПГХ Хрещатик було реконструйоване у 1997 році на базі кафе-бару Ласунка . Спершу функціонування ресторану Візаві та кафе-бару Візаві планувалося лише як один з кількох напрямків діяльності АТ Хрещатик . Але було підраховано, що ресторан та бар будуть забирати майже половину коштів всього АТ Хрещатик , в той час, коли це є найменш рентабельним напрямком діяльності акціонерного товариства.

Залучення додаткових коштів для інтенсифікації роботи ресторану та бару потребувало б вилучення їх з обороту на інших напрямках діяльності АТ Хрещатик , що не є доцільним, або додаткової емісії акціонерного капіталу, що призвело б до зниження прибутковості акцій АТ Хрещатик . Тому оптимальним рішенням в даній ситуації було відокремлення ресторану, бару та кондитерського цеху від акціонерного товариства, створення самостійного акціонерного товариства закритого типу Хрещатик . Виходячи з розрахунку необхідного акціонерного капіталу (табл. 1), було випущено 105 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 тис. грн. на суму 105 тис. грн.

Таблиця 1. Розрахунок необхідного акціонерного капіталу АТзт ПГХ Хрещатик .

Напрямки потреб витрат коштів. Сума, тис. грн.
Викуп майна АТ Хрещатик . 72.3
Приріст обігових активів. 15.1
Витрати на рекламу. 1.3
Витрати на купівлю обладнання. 15.6
Витрати на маркетинг. 0.9
Разом потреба у коштах. 105.2
Першочергове правом на придбання акцій мали працівники ресторану, бару та кондитерського цеху, члени апарату управління. Таким чином, з 1997 року АТзт ПГХ Хрещатик функціонує як самостійне підприємство на умовах самоокупності та самофінансування. Спеціалізація діяльності підприємства - розробка, виготовлення та реалізація продуктів громадського харчування. (11, стр.7) Характеристика виробничих площ підприємства та існуючого обладнання.

Ресторан Візаві та кафе-бар Візаві відносяться до підприємств громадського харчування вищої категорії, тому що відрізняються найбільш високим рівнем обслуговування споживачів, складністю асортименту продукції, яку виробляють та реалізують, а також високим класом архітектурно-художнього оформлення приміщень та сучасним технологічним оснащенням. Підприємство займає площу 115 м 2 . На цій площі розташовані: хол ресторану, гардероб, складські приміщення, технічні та адміністративні приміщення, виробничий цех, кондитерський цех, зали ресторану та бару. У 1997 році було зроблено капітальний ремонт будови: повністю змінився інтер'єр, закуплено та встановлено торгівельне обладнання ресторану та бару, виробниче обладнання, реконструйовано фасад всієї будівлі. На переобладнання та капітальний ремонт було витрачено 37.5 тис. грн. За рік ресторан та кафе-бар обслуговують близько 95,4 тис. осіб. В приміщенні ресторану розташовано 5 столиків, кожен з них розрахований на 6 місць. Тобто одночасно персонал ресторану може обслуговувати 30 відвідувачів. Приміщення бару розраховане на одночасне обслуговування 60 осіб. В залі бару знаходиться 10 столиків на 6 місць. До виробничих цехів обладнання ресторану та бару належать: заготівельні - овочевий і м'ясний цехи та один доготівельний цех, посудомийня.

Окремо існує ще й кондитерський цех.