Подобные работы

Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

echo "Аналогічно пам ять в психології найчастіше визначається як здатність відтворювати в більшій чи меншій відповідності з оригіналом минулі події після зберігання їх впродовж певного часу. ( 20, с.1

Устройства ввода информации

echo "Процессор персонального компьютера содержит порты ввода-вывода, через которые процессор обменивается данными с внешними устройствами ввода-вывода. Имеются специальные порты, через которые проис

Новые технологии в организации PC

echo "Поэтому после материнских плат для процессора 386, такой размер уже не встречается. Таким образом единственные материнские платы, выполненные в форм-факторе AT, доступные в широкой продаже, это

Семейство компьютеров PS/2

echo "Каждая из этих моделей: 30, 50, 60, и 80 могла иметь производительность, совпадающую с номером модели, при этом модель 80 соответствовала высшему уровню производительности . В последовавших посл

Физические основы действия современных компьютеров

echo "Однако, очень мало кто действительно представляет себе, как работает этот «черный ящик». В данной работе мы попытаемся описать не только структурное устройство компьютера, но и продемонстрироват

Процессор Pentium 4

echo "Однако, эту проблему легко можно решить переходом на 0.13 мкм процесс – тем более, что его повсеместное внедрение не за горами. Настоящая причина необходимости новой архитектуры кроется глубже.

Цифровые ЭВМ

echo "Регистр читання відкривається тільки коли активні сигнали CS та RD , регистр запису – коли активні CS та WR . 5. Розробка мікропрограми Під створенням мікропрограми мається в виду запис прошивки

Цифровые ЭВМ

Цифровые ЭВМ

Регистр читання відкривається тільки коли активні сигнали CS та RD , регистр запису – коли активні CS та WR . 5. Розробка мікропрограми Під створенням мікропрограми мається в виду запис прошивки ПЗП мікропрограм, тобто запрограмувати значення усіх бітів при виконанні кожної команди.

Розряди мікрокоманди керують работой усіх узлів мікропроцесорного приладу : керування блоком обробки даних, блоком виконання команд, приладом приоритетного переривання, трактом даних та усіма остальними приладами. Мікропрограми розрізняються по длині в залежності від типу команди : для команд типу регистр-регистр достатньо чотирьох тактів, але для команд типу регистр-пам ` ять необхідно вже не менше семи мікрокоманд, тому що треба додатково обчислювати адреси операнду та загрузка його із пам `яті. При виконуванн і команд загальними у всіх є мікрокоманди, які реалізують слідуючі функції : формування адреси команди, вибірка команди, декодування команди.

Подальші шаги мікропрограм залежать від конкретної команди. 5.1 Команда HER Ця команда виконує аріфметичний здвиг вліво з нормалізацієй. Вона має формат “ регистр-пам ` ять ” та зписується так: HER b1, r2, d 1 де r2 - адрес а ОЗП, де зберігається здвигаєме число й куди буде записан результат операції; b1 - адреса ЗП, в якому зберігається базове значення кількості здвигаємих розрядів; d 1 - кількість розрядів, на яку буде здвигатись число r1 . Сумарна кількість здвигів визначається підсумовуванням змісту ОЗП b1 і значення d1. Алгоритм виконування команди представлений на рисунку 5 .2 Команда SE Команда SE - віднімання з нормалізацієй.

Формат команди : SE r 1 , s 2 Алгорітм виконування: по команді SE другий операнд, який знаходится у пам ` яті за адресою s 2 ( адреса повинна знаходитисьна границі слова ), віднімається з першого операнду, й нормалізована разность розміщається на месті першого операнду в регистр r 1 . Блок-схема виконання команди:

Нормализація
Формування адреси команди
Вибірка команди
Декодування
Вибірка зміщення
Формування адреси операнду
Выбірка операнду
Виконання команди
КІНЕЦЬ
6. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА Для спроектованої мікро-ЕОМ необхідно провести деякі оцінні розрахунки технічних характеристик. Потрібно визначити споживану потужність усієї мікро-ЕОМ, період проходження тактових імпульсів і час виконання команд описаних раніше.

Розрахуємо приблизну споживану потужність мікро-ЕОМ. Для цього просумуємо потужності всіх пристроїв, що входять до складу даної мікро-ЕОМ, що у свою чергу одержуємо підсумовуванням потужностей мікросхем, що входять до складу цих пристроїв.

Прилад ІМС потужність, Вт Кол-во, шт. Сум. потужність для приладів,Вт Сум. потужність для ЕОМ, Вт
БОД К1804ВС2 К1804ВР1 К1804ВР2 1,75 0,57 1,6 16 5 1 32,45 319,07
БОП К1804ВН1 К1804ВРЗ К1533ИД7 К556РТ6 1,525 0,12 0,005 0,95 8 1 1 2 13,325
ОЗП К541РУ2 К1804ИР2 К555ИД7 0,5 0,19 0,005 512 18 5 259,445
БС К1804ГГ1 0,48 1 0,48
БМУ К1804ВУ4 К1804ИР2 К556РТ6 К555КП6 К555ЛП6 1,72 0,19 0,95 0,005 0,005 1 11 9 1 1 12,37
Виберемо тактову частоту.

Максимальні значення часу затримки поширення сигналів будуть для модуля БОД и ОЗП. Тзд.р.Бод= Тзд.р.вс2+ 2 * Тзд.р. bp1 + Тзд.р. вр2 = (120 + 2 * 15 + 60) * 10 -9 = 210 нс. Тзд.р. озу=2Тзд.р. ид7 + Тзд.р. ир2 + Тзд.р. РУ2 =(20 + 45 + 140) * 10 -9 = 205 нс. Тзд.р. max = mах(Тзд.р. озу, Тзд.р. Бод) == 21 0 нс.

Максимальна тактова частота з урахуванням додаткових затримок : F = |1 / Тзд.р. mах| = 1 / (210 * 10 -9 ) | = 4 МГц. Тоді період проходження тактових імпульсів складе : Т= 1/F=1/(4* 1 0 6 ) =250 нс.

Знайдемо время виконання команд. Тому що команда SE виконується 16+1 циклів, то час ее виконання складе : t DD = Т * 16 = 4 мкс.

Команда HER виконується за 1+1+16+1=19циклів. Таким чином, час виконання команди HER складає : Т hER =Т* 19 =4,75 мкс 7 . ВИСНОВОК У ході виконання курсової роботи була спроектована ЕОМ, що по своїх параметрах є абсурдною з технічної точки зору.